stichting
Help2Help


home
nieuws
projecten
met dank aan Help2Help!
agenda
fotogalerij
hoe kunt u ons helpen?
nieuwsbrieven
over Help2Help
Ondernemers met een
Stichting Help2Help
Schenkeldijk 84
3295 EJ 's Gravendeel
info@help-2-help.nl

KVK 24407565
IBAN NL46 RABO 0123253829

Webdesign: wilbert@fireroads.nl  

De projecten
Nieuwbouw Prayrona-2 school
In september 2010 werd door het dorp Grijpskerke geld bijeengebracht voor de bouw van een nieuwe Prayrona school in de Dakhindari sloppenwijk van Calcutta. Na een lange periode van wachten op vergunningen en geduld hebben met de Indiase bureaucratie, is er in maart 2012 gestart met de sloop van de oude school. Daarna is er direkt begonnen met de nieuwbouw. Lees hier meer over dit project.
School en medisch project bij baksteenfabriek
In november 2010 brachten we hier voor het eerst een bezoek. Er waren totaal geen voorzieningen voor de kinderen, niet op onderwijs- en niet op medisch gebied. In januari 2011 zijn we hier een kleine school gestart en een jaar later ook een medisch project, waarbij de kinderen regelmatig gecheckt worden door een arts. Lees hier meer over dit project.
Scholen in de sloppenwijken van Calcutta
Sinds het begin van onze stichting ondersteunen wij een aantal scholen in de sloppenwijken van Calcutta. Afhankelijk van de behoefte, betalen wij de lerarensalarissen, lunches en schoolmaterialen. Maar wij voorzien ook in incidentele behoeftes, zoals het aanschaffen van meubilair of naaimachines voor de vocational training. Lees hier meer over deze projecten.
Rehabilitation Center for Children
Dit revalidatiecentrum biedt gratis gezondheidszorg voor kinderen met een aangeboren afwijking of anderzijds ontstane vergroeiing. In het verleden zijn hier veel incidentele projecten uitgevoerd, zoals de aanschaf van een ambulance, het schilderen van het schoolgebouw, maar ook het bekostigen van de operaties van kinderen. Lees hier meer over dit project.
Prabartak
Prabartak is een 'thuis' voor zowel geestelijk als lichamelijk gehandicapte jongeren. Het tehuis bestaat als sinds 1986 en wordt nog steeds door dezelfde liefhebbende familie gerund. Begonnen met 10 bewoners, wonen er momenteel circa 50 mensen. Stichting Help2Help bekostigd jaarlijks de nodige medicatie voor alle bewoners. Lees hier meer over dit project.

Nieuwbouw Prayrona-2 school
De Prayrona-2 school bevindt zich in de sloppenwijk Dakhindari. De school bestaat sinds 2007 en heeft sindsdien een enorme groei doorgemaakt. Van een start met 20 kinderen, kwamen er medio 2010 ruim 60 kinderen naar school. Het kleine schooltje (slechts 1 ruimte) werd dus te klein, daarnaast was het erg vochtig, donker en was er geen toilet. Het dak lekt en als de vrouwen in de buurt gaan koken, staat de school al snel vol met rook. Allemaal omstandigheden die niet erg ideaal zijn voor het geven van onderwijs aan kinderen. Op 11 september 2010 werd in Grijpskerke een enorme bazaar georganiseerd, waarbij werkelijk het hele dorp betrokken was. Rosalie was speciaal uit Calcutta overgekomen om deze dag mee te maken en er werd maar liefst 17.000 euro opgehaald voor de nieuwe school! Onvoorstelbaar hoe blij we waren! Maar toen begon een heel proces van wachten, plannen maken, offertes vragen en wachten en wachten ... De Indiase bureaucratie hebben we hierbij aardig leren kennen. In maart 2012 kwam het verlossende woord, er mocht gestart worden met de sloop van het oude schoolgebouw! Er werd voortvarend te werk gegaan, ondanks het primitieve gereedschap, was de school binnen 1,5 maand gesloopt. En gelukkig is er gelijk gestart met de nieuwbouw.
Begin juli 2012 was er al veel werk verzet. De fundering is geheel klaar en de verdiepingsvloer ligt er ook al ! We zijn echt apetrots op onze mensen in Calcutta. In het voorjaar van 2013 is de school officieel in gebruik genomen, al is hij nog niet helemaal klaar. Er kan in ieder geval wel volop les gegeven worden in een heerlijk ruim gebouw. Een hele verbetering met een jaar terug! Wilt u het gehele proces in foto's bekijken, kijk dan bij de foto's in de fotogalerij.

 
School en medisch project bij baksteenfabriek
Op zo'n 1,5 uur ' treinen'  van Calcutta ligt Khamargacchi, een klein agrarisch dorp. Net buiten het dorp, aan de oevers van de rivier, zijn een aantal baksteenfabrieken. Hier worden mensen zo'n 9 maanden per jaar tewerk gesteld, inclusief hun kinderen. De overige 3 maanden van het jaar stroomt het terrein volledig onder water (i.v.m. de moesson). In november 2010 bezochten wij dit gebied, samen met Shelley, onze medewerkster ter plaatse. Voor de kinderen waren totaal geen voorzieningen, geen onderwijs, geen medische zorg, niets. Samen met Shelley besloten we daar een school te starten voor de kinderen van twee baksteenfabrieken. De eerste school is in januari 2011 van start gegaan.
Het was het eerste project wat volledig steunde op de bijdrages van Help2Help. In januari 2012 zijn we hier met behulp van een bijdrage van het TweestedenZiekenhuis in Tilburg, gestart met een medisch project. Dit houdt in dat er tweewekelijks een arts langs komt, die de kinderen onderzoekt, zodat in kaart wordt gebracht met welke gezondheidsproblemen de kinderen te kampen hebben. Daarnaast wordt er gelijktijdig basismedicatie verstrekt. Uit de eerste resultaten blijkt dat de meeste kinderen wormen hebben. Deze kinderen krijgen inmiddels regelmatige medicatie. Eind 2014 is dit project nogmaals uitgebreid. Er is nu een kleine creche voor de allerkleinste kinderen tot circa 2 jaar. Deze kleintjes werden namelijk meegenomen naar school, omdat oudere broers en zusjes op moeten passen, hun ouders zijn allemaal uit werken. De kinderen konden hierdoor niet normaal les krijgen, ze zaten continue met hun broertje of zusje op schoot en daarnaast verstoren de kleintjes de lessen. Dit probleem is dus nu opgelost met de start van een creche. Tevens is er een prevocational program gestart, de bedoeling hiervan is dat de kinderen na schooltijd kunnen blijven. Ze kunnen bijles krijgen, handenarbeid, muziekles, er is een varieteit van mogelijkheden. De bedoeling hiervan is om de kinderen wat langer op school te houden en zo te voorkomen dat ze na schooltijd alsnog gaan werken.

 

Scholen in de sloppenwijken van Calcutta
Om onze mening maar gelijk duidelijk te maken : scholing is in onze ogen de enige uitweg uit de vicieuze cirkel van armoede. Scholing behoort voor iedereen toegankelijk te zijn in India, dit is door de wet bepaald, helaas is de realiteit anders. Stichting Help2Help ondersteunt een viertal scholen in de sloppenwijken van Calcutta. Dit zijn zogenaamde 'gratis' scholen, die (helaas) geen erkend diploma af mogen geven. De school probeert echter de achterstand van de kinderen weg te werken, zodat ze alsnog in kunnen stromen in een staatsschool. We blijven ze daarna ondersteunen, zodat ze toch een erkend diploma kunnen halen. Het onderwijs op onze scholen is heel breed. Zowel 'normale' vakken als rekenen, taal, geschiedenis, lezen, als expressieve vakken als tekenen, muziek en toneel. Ook wordt er aan de oudere kinderen 'vocational' onderwijs gegeven, dat wil zeggen dat ze worden voorbereid op een toekomstig beroep. Momenteel houdt dit met name in dat er naai- en borduurlessen wordt gegeven. We hopen de mogelijkheden snel uit te breiden. Deze vocational lessen staan ook open voor de moeders van de kinderen en de jonge vrouwen uit de buurt. Hierbij worden de lessen dan aangevuld met patroontekenen en het maken van kledingstukken. Naast onderwijs krijgen de kinderen ook dagelijks een voedzame maaltijd. De effecten zijn enorm: de stimulans om naar school te komen is erg groot, de kinderen zijn minder vaak ziek en presteren beter.Rehabilitation Center for Children (R.C.F.C.)
Dit revalidatiecentrum biedt gratis gezondheidszorg voor kinderen met een aangeboren afwijking of anderzijds ontstane vergroeiing. Vaak komen deze kinderen uit de deelstaat Bihar, een van de armste staten van India. Meestal moeten de kinderen een aantal malen worden geopereerd. Hierdoor verblijven ze enkele maanden tot soms wel twee jaar in het centrum. Het R.C.F.C. is dus een lange periode een 'thuis' voor de kinderen. Naast de slaapzalen, de keuken en de school is er genoeg ruimte voor de kinderen om lekker te spelen en zichzelf te zijn. Het gedeelte waar zich de medische ruimtes bevinden, ligt iets achter het woongedeelte, zodat de kinderen dit niet perse hoeven te zien, als het niet nodig is. Het centrum biedt ook een muziek- en toneelprogramma aan om de ergste pijn even te kunnen vergeten. Al zou je dat misschien niet verwachten, vaak is het een vrolijke boel. De kinderen worden door de medewerkers erg liefdevol behandeld en ze gaan graag naar school. Ze realiseren zich ook dat hun handicap tevens hun geluk betekent, ze leren hier lezen en schrijven, drie talen: Hindi, Bengali en Engels! Hun vriendjes en vriendinnetjes thuis krijgen deze kans vaak niet. Het R.C.F.C. is opgericht in 1973 en heeft dus inmiddels alle kennis in huis om het beste te geven aan de kinderen. Stichting Help2Help helpt het R.C.F.C. daar waar ze kan. Sinds 2012 worden er jaarlijks een aantal kinderen kinderen geopereerd met behulp van onze bijdrage. In ieder geval wordt in 2014 en 2015 ook de school binnen het R.C.F.C. financieel door ons ondersteund. In voorgaande jaren is bijvoorbeeld het schooltje geschilderd en zijn er hulpmiddelen verstrekt. Jannie (zie ook onder 'over help2help') heeft in het verleden veel gedaan voor het R.C.F.C., met name de aanschaf van een ambulance, een anesthesietoestel en toestellen voor de fysiotherapie.

Prabartak
Prabartak is een thuis voor zowel geestelijk als gehandicapte beperkte jongeren. Het bestaat al sinds 1986 en momenteel wonen er circa 50 mensen. Nog steeds heeft dezelfde familie de leiding in het tehuis, er is dus ruime ervaring aanwezig. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de capaciteiten van de bewoners. Waar het kan, koken ze hun eigen voedsel, wassen ze af en doen ze andere huishoudelijke taken. Door middel van spel, muziek en dans worden de bewoners gestimuleerd en dat werkt prima. Waar een aantal jaar geleden met een aantal bewoners nog nauwelijks contact mogelijk was, zorgen deze nu juist voor de nieuwkomers. De bewoners vormen een grote familie en iedere bezoeker wordt werkelijk met open armen ontvangen.