stichting
Help2Help


home
nieuws
projecten
met dank aan Help2Help!
agenda
fotogalerij
hoe kunt u ons helpen?
nieuwsbrieven
over Help2Help
Ondernemers met een
Stichting Help2Help
Schenkeldijk 84
3295 EJ 's Gravendeel
info@help-2-help.nl

KVK 24407565
IBAN NL46 RABO 0123253829

Webdesign: wilbert@fireroads.nl

Met dank aan Help2Help!

Voor een uitgebreid verslag van onze werkzaamheden ter plekke kunt u ons jaarverslag lezen, deze zijn te vinden onder 'over Help2Help'.
Ook kunt u op ons weblog kijken voor dagelijkse verslagen met foto's van ons jaarlijkse bezoek aan onze projecten.

2016: Help2Help, een stabiele basis voor onze projecten
In november 2016 bracht Willeke een bezoek aan de projecten in Calcutta.

Prayrona 1
Deze school biedt (pre)vocational onderwijs aan meisjes van 10 tot 20 jaar. Ze leren o.a. borduren, patroontekenen, naaien op de naaimachine, etc. In 2016 waren er 22 leerlingen. Voor deze school betaalt Help2Help de salarissen van de leraren.


Prayrona 2
De school heeft in 2016 ongeveer 180 leerlingen, er zijn meer meisjes dan jongens. De school staat in een lastige wijk, er is veel tegenstand (met name vanuit de 'gevestigde orde'), maar desondanks floreert de school qua aantal leerlingen. Voor deze school betaalt Help2Help de salarissen van de (pre)vocational leraren.

Prayrona 3
Op deze school wordt een uitgebreid programma aangeboden. Zowel ‘normaal’ onderwijs (momenteel 92 kinderen), als (pre)vocational onderwijs voor meisjes en jonge vrouwen. De directeuren Reena en Ashit wonen bij deze school, waardoor er veel leerlingen komen. Ze hebben een goede naam in de buurt. Daarnaast is de sociale controle groot, waardoor leerlingen, die dreigen te vervallen in het straatleven, aangespoord worden om toch naar school te gaan. Ook speelt de school een grote rol bij de persoonlijke problemen van de kinderen, mede omdat Reena en Ashit alle ouders goed kennen. De klas met jonge vrouwen die naai- en patroonlessen krijgen loopt goed, er is zelfs een wachtlijst. Help2Help bekostigt voor deze school de salarissen van de (pre)vocational leraren.

Karmargacchi
De school op het terrein van de baksteenfabriek bij Khamargacchi wordt volledig betaald door Stichting Help2Help. Na een paar moeizame beginjaren, gaat het nu goed met deze school. Het leerlingenaantal is constant en de kinderen worden ongeveer twee keer per maand medisch onderzocht door een arts. Ook krijgen de kinderen regelmatig een wormenkuur en worden ze gevaccineerd. In januari 2015 is er een creche en een vocational programma gestart (een soort na-schoolse opvang), deze toevoegingen zijn in 2016 gecontinueerd. De Karmargacchi school staat onder toezicht van Shelley.

Rehabilitation Centres for Children (R.C.F.C.)
Begin 2016 zijn de activiteiten in de vestiging in Bolpur voorzichtig hervat. Er is weer een wekelijks spreekuur van een fysiotherapeut. Ook worden er regelmatig identification camps gehouden, waar ouders met hun kinderen naar toe kunnen komen om te kijken of een operatie in het R.C.F.C. tot de mogelijkheden behoort. Bolpur is erg belangrijk voor de nazorg na een operatie. Het ligt in een gebied waar veel kinderen vandaan komen die geopereerd zijn. Voor de meeste ouders is een periodiek bezoek aan de fysiotherapeut in Kolkata niet haalbaar. Bolpur is dat wel en daarmee vergroot het spreekuur de kans op succesvolle revalidatie aanzienlijk. De vestiging in Kolkata heeft een aantal belangrijke (financiële) bijdragen ontvangen van de overheid. Een aantal faciliteiten zijn nu ook toegankelijk voor patienten van andere ziekenhuizen. Dit levert extra financiële middelen op, die weer gebruikt kunnen worden voor de operaties van kinderen. Concreet hebben wij in 2016 financiële hulp gegeven voor een aantal operaties.

Prabartak
Prabartak is een tehuis voor geestelijk en gehandicapte jong volwassenen, met in 2016 circa 50 bewoners. Helaas konden we dit project wegens tijdgebrek niet bezoeken. Help2Help betaalt hier de kosten van de medicatie voor de bewoners.

2015: Help2Help continueert de projecten
In november en december 2015 brachten Willeke en Erik een bezoek aan de projecten in Calcutta.

Prabartak
Prabartak is een tehuis voor geestelijk en lichamelijk beperkte jong volwassenen, met in 2015 52 bewoners. Een bezoek aan Prabartak staat garant voor een brede glimlach op je gezicht, iedereen, maar dan ook iedereen is hier van harte welkom. Deze keer zijn we er een aantal keren geweest en hebben we ook wat meer contact gehad met meneer Ganguly, de directeur van Prabartak. We hebben geleerd dat de meeste bewoners hier komen nadat ze op straat zijn 'gevonden' door de politie. Gelukkig worden de geestelijke beperkingen steeds vaker opgemerkt door agenten en worden de benodigde hulpinstanties gebeld om ondersteuning te bieden. Zo ook Prabartak. Help2Help betaalt hier de kosten van de medicatie voor de bewoners.

Prayrona 1
Deze school biedt (pre)vocational onderwijs aan meisjes van 10 tot 20 jaar. Ze leren o.a. borduren, patroontekenen, naaien op de naaimachine, etc. Waren er in 2014 nog 15 leerlingen, in 2015 zijn dat er 30. Voor deze school betaalt Help2Help de salarissen van de leraren.


Prayrona 2
De school heeft in 2015 maar liefst 200 leerlingen, er zijn meer meisjes dan jongens. De school staat in een lastige wijk, er is veel tegenstand (met name vanuit de 'gevestigde orde'), maar desondanks floreert de school qua aantal leerlingen. Voor deze school betaalt Help2Help de salarissen van de (pre)vocational leraren.

Prayrona 3
Op deze school wordt een uitgebreid programma aangeboden. Zowel ‘normaal’ onderwijs (momenteel 75 kinderen), als (pre)vocational onderwijs voor meisjes en jonge vrouwen. De directeuren Reena en Ashit wonen bij deze school, waardoor er veel leerlingen komen. Ze hebben een goede naam in de buurt. Daarnaast is de sociale controle groot, waardoor leerlingen, die dreigen te vervallen in het straatleven, aangespoord worden om toch naar school te gaan. Ook speelt de school een grote rol bij de persoonlijke problemen van de kinderen, mede omdat Reena en Ashit alle ouders goed kennen. De klas met jonge vrouwen die naai- en patroonlessen krijgen loopt goed, er is zelfs een wachtlijst. Help2Help bekostigt voor deze school de salarissen van de (pre)vocational leraren.

Karmargacchi
De school op het terrein van de baksteenfabriek bij Khamargacchi wordt volledig betaald door Stichting Help2Help. Na een paar moeizame beginjaren, gaat het nu goed met deze school. Het leerlingenaantal is constant en de kinderen worden ongeveer twee keer per maand medisch onderzocht door een arts. Ook krijgen de kinderen regelmatig een wormenkuur. Deze medische behandelingen zijn in principe voor de kinderen van de school, maar als er andere kinderen van de baksteenfabriek klachten hebben, worden deze (uiteraard) ook geholpen. In januari 2015 is er een crèche en een vocational programma gestart (een soort na-schoolse opvang). Beide toevoegingen lopen goed, al is het gebouw van de creche, wat ter beschikking was gesteld door de directie van de baksteenfabriek, niet meer te gebruiken. Hierdoor is de creche momenteel in het schoolgebouw, wat geen ideale situatie is. Begin 2016 zou er weer een aparte ruimte beschikbaar komen. De Karmargacchi school staat onder toezicht van Shelley.

Rehabilitation Centres for Children (R.C.F.C.)
Net als in 2014, is ook in 2015 door ons een gedeelte van het schoolbudget betaald. Het R.C.F.C. heeft al tientallen jaren een nevenvestiging in Bolpur, op ongeveer twee uur treinreizen van Calcutta. Dit gebouw is ernstig verwaarloosd en moet nodig gerenoveerd worden. In 2015 zijn hiervoor de benodigde fondsen bijeen gezocht, waarbij ook de Indiase overheid is aangeschreven. Help2Help heeft toegezegd een (klein) deel van de renovatie te betalen en een aantal fysiotherapietoestellen. Waarschijnlijk kunnen de activiteiten in Bolpur in 2016 weer starten. Tevens hebben we in 2015 financiële hulp gegeven voor een aantal operaties.

Atmaraksha
In 2015 hebben wij de steun aan de Atmarashka School gecontinueerd. Echter, door afnemende inkomsten waren wij genoodzaakt om de uitgaven rondom onze projecten te herzien. Wij zijn begin 2015 reeds in gesprek gegaan met Champa van de Atmaraksha school en gedurende het jaar bleek dat er een andere organisatie bereid was om deze school volledig te financieren. Het jaar 2015 is dus het laatste jaar dat wij deze school financieel ondersteunen, vanaf 1 januari 2016 neemt een andere (Amerikaanse) organisatie dit over, zodat de activiteiten kunnen continueren.

2014: Help2Help breidt steeds verder uit
In december 2014 brachten Wilbert, Ilse en Willeke een bezoek aan de projecten in Calcutta.

Atmaraksha
Dit is het enige project wat we dit jaar helaas niet konden bezoeken. We hebben wel uitgebreid contact gehad met de begeleider van de Atmaraksha school en het was goed te horen dat jaarlijks zo'n 90% van de kinderen doorstroomt naar de overheidsschool en daar een erkend diploma haalt. In 2014 waren er maar liefst 58 kinderen tussen de 3 en 5 jaar oud (Atmaraksha is een 'kleuterschool'). Voor deze school betaalt Help2Help het lunchprogramma en een groot deel van de salarissen voor de twee leraressen. Afgelopen jaar heeft elke
leerling nieuwe kleding ontvangen van Help2Help. De Atmaraksha school staat onder toezicht van Champa.

Prabartak
Prabartak is een tehuis voor geestelijk en lichamelijk beperkte jong volwassenen, met in 2014 51 bewoners. Een bezoek aan Prabartak staat garant voor een brede glimlach op je gezicht, iedereen, maar dan ook iedereen is hier van harte welkom. Samen met goede vriendin Maura hebben we hier een leuke middag gehad met de bewoners, er is zelfs getuinierd, de omliggende tuin is opgeknapt en samen hebben we nieuwe plantjes gezet. Help2Help betaalt hier de kosten van de medicatie voor de bewoners.

Prayrona 1
Deze school biedt (pre)vocational onderwijs aan meisjes van 10 tot 20 jaar. Ze leren o.a. borduren, patroontekenen, naaien op de naaimachine, etc. In 2013 was er een ernstige terugloop, maar in 2014 zijn er maar liefst 15 nieuwe leerlingen. De direktie zou graag de activiteiten uitbreiden, maar we wachten eerst even af hoe de aanwas van nieuwe leerlingen verloopt. Voor deze school betaalt Help2Help de salarissen van de leraren.


Prayrona 2
De school heeft in 2014 maar liefst 200 leerlingen, er zijn meer meisjes dan jongens. De direktie gaat het aantal activiteiten uitbreiden, waarbij ook de ouders betrokken zullen gaan worden. De kosten hiervan komen voor rekening van een partner-organisatie. De school staat in een lastige wijk, er is veel tegenstand (met name vanuit de 'gevestigde orde'), maar desondanks floreert de school qua aantal leerlingen. Voor deze school betaalt Help2Help de salarissen van de (pre)vocational leraren.

Prayrona 3
Op deze school wordt een uitgebreid programma aangeboden. Zowel ‘normaal’ onderwijs (momenteel 75 kinderen), als (pre)vocational onderwijs voor meisjes en jonge vrouwen. De directeuren Reena en Ashit wonen bij deze school, waardoor er veel leerlingen komen. Ze hebben een goede naam in de buurt. Daarnaast is de sociale controle groot, waardoor leerlingen, die dreigen te vervallen in het straatleven, aangespoord worden om toch naar school te gaan. Ook speelt de school een grote rol bij de persoonlijke problemen van de kinderen, mede omdat Reena en Ashit alle ouders goed kennen. De klas met jonge vrouwen die naai- en patroonlessen krijgen loopt goed, er is zelfs een wachtlijst. Vanaf 2015 zullen zelfs oud-leerlingen hier in dienst genomen worden als lerares. Help2Help bekostigt voor deze school de salarissen van de (pre)vocational leraren.

Karmargacchi
De school op het terrein van de baksteenfabriek bij Khamargacchi wordt volledig betaald door Stichting Help2Help. Na een paar moeizame beginjaren, gaat het nu goed met deze school. Het leerlingenaantal is constant en de kinderen worden ongeveer twee keer per maand medisch onderzocht door een arts. Ook krijgen de kinderen regelmatig een wormenkuur. Deze medische behandelingen zijn in principe voor de kinderen van de school, maar als er andere kinderen van de baksteenfabriek klachten hebben, worden deze (uiteraard) ook geholpen. Er doen zich momenteel een aantal problemen voor. De eerste is het feit dat de oudere kinderen voor hun jonge (baby) broertjes en zusjes moeten zorgen en deze dus ook mee naar school nemen. Deze kleintjes verstoren de lessen en de hygiene is ver te zoeken. Daarnaast is er een probleem dat de kinderen na schooltijd toch het terrein van de baksteenfabriek op gaan om te werken. Shelley verzoekt ons om deze problemen met hoofd te bieden door een crèche te starten en een VTC programma. Dit laatste programma is een soort na-schoolse-opvang, waardoor de kinderen niet in de verleiding worden gebracht om te gaan werken. Zowel de creche als het VTC programma zal in 2015 starten als proef, na een jaar zal het geëvalueerd worden. De Karmargacchi school staat onder toezicht van Shelley.

Rehabilitation Centres for Children (R.C.F.C.)
In 2014 is door ons een gedeelte van het schoolbudget betaald, dit zal ook in 2015 gebeuren. Regelmatig organiseert het RCFC 'medical camps', meestal ver buiten Calcutta, om potentiële patiënten op te sporen. Wij zijn dit jaar meegeweest naar een camp in Sitarampur, op een paar uur treinen van Calcutta. Het was voor het eerst dat er in dit gebied een camp georganiseerd werd. Heel veel (groot)ouders kwamen langs met hun (klein)kinderen, met hoop op een kans op genezing voor hun (klein)kind. De rij was lang, maar iedereen kreeg genoeg individuele aandacht. Veel kinderen vielen buiten het werkveld van het R.C.F.C., maar waar mogelijk werden deze doorverwezen naar andere organisaties. 30 van de 66 kinderen kunnen in het R.C.F.C. geholpen worden. Wij hebben voor 10 kinderen de operaties en bijkomende kosten betaald.

2013: Help2Help continueert de werkzaamheden in Calcutta
In december 2013 bracht Willeke, samen met fotografe Lyzian Kolkman, een bezoek aan de projecten in Calcutta. Zie ons weblog voor uitgebreide verslaggeving van deze bezoeken. Zoals u begrijpt zijn er door Lyzian prachtige foto's gemaakt, deze kunt u hier bekijken.

Atmaraksha
Vorig jaar waren we niet in de gelegenheid dit project te bezoeken, maar dit jaar gelukkig wel. Samen met Champa is er een bezoek gebracht. De instroom van deze kinderen naar de overheidsschool is zeer continue, ook dit jaar is ruim 90% doorgestroomd en heeft ze daar haar diploma gehaald. De lessen zijn inmiddels opgesplitst in twee groepen en er wordt nu zowel 's morgens als 's middags les gegeven. Voor deze school betaalt Help2Help het lunchprogramma en een groot deel van de salarissen voor de twee leraressen. Afgelopen jaar heeft elke
leerling nieuwe kleding ontvangen van Help2Help. De Atmaraksha school staat onder toezicht van Champa.

Prabartak
Prabartak is een tehuis voor geestelijk en lichamelijk beperkte jong volwassenen. Een bezoek aan Prabartak staat garant voor een brede glimlach op je gezicht, iedereen, maar dan ook iedereen is hier van harte welkom. Ook Lyzian heeft deze gastvrijheid mogen ervaren. Samen met goede vriendin Maura hebben we hier een leuke middag gehad met de bewoners. Er is een verhaal voorgelezen en daarna hebben we met z'n allen kerstversieringen gemaakt (de kerst stond immers voor de deur!). Het valt ons op dat de medicatie zijn werk goed doet. Alle bewoners die deelnemen aan de klas doen goed mee en de onderlinge communicatie (met woord en/of gebaar) laat zien dat het eigenlijk één grote familie is, die voor elkaar zorgt en met elkaar leeft. De directeur en 'vader' van Prabartak, de heer Gangauly is gelukkig goed hersteld na zijn hersenbloeding van vorig jaar. Help2Help betaalt hier de kosten van de medicatie voor de bewoners.

Prayrona 1
Helaas waren we deze keer niet in gelegenheid om deze school te bezoeken. Uiteraard is er wel contact geweest met Reena en Ashit die deze school aansturen. Het leerlingenaantal loopt ernstig terug, de locatie is voor Ashit niet gunstig, het kost hem veel tijd om de school te bezoeken en het is voor hem lastig om daardoor de leerlingen nauw(er) bij deze school te betrekken. Er wordt gesproken over het stoppen van het project. Hopelijk kunnen wij u volgend jaar hier meer over vertellen. Deze school biedt (pre)vocational onderwijs aan meisjes van 10 tot 20 jaar en aan volwassenen. Ze leren o.a. borduren, patroontekenen, naaien op de naaimachine, etc. Voor deze school betaalt Help2Help de salarissen van de leraren.

Prayrona 2
Deze school heeft een compleet nieuwe start gemaakt. Het nieuwe schoolgebouw is grotendeels klaar. De muren zijn nog niet gemetseld, maar als voorlopige oplossing zijn de wanden wel dichtgemaakt met plaatmateriaal. Het is voldoende om er les te kunnen geven, wat dan ook weer elke dag gebeurd. Het leerlingenaantal is stabiel gebleven en ook werken er nog steeds dezelfde leerkrachten, wat wij uiteraard als zeer positief ervaren. Na een onrustig jaar van sloop en nieuwbouw is de rust nu voorlopig teruggekeerd. Er zijn nog enkele problemen met de buurt die ervoor gezorgd hebben dat het gebouw nog niet helemaal klaar is. Naar verwachting worden deze problemen volgend jaar opgelost en kan de school dan definitief afgebouwd worden. Voor deze school betaalt Help2Help de salarissen van de (pre)vocational leraren en alle kosten van het nieuwe schoolgebouw.

Prayrona 3
Op deze school wordt een uitgebreid programma aangeboden. Zowel ‘normaal’ onderwijs, als (pre)vocational onderwijs voor meisjes en jonge vrouwen. De directeuren Reena en Ashit wonen bij deze school, waardoor er veel leerlingen komen. Ze hebben een goede naam in de buurt. Daarnaast is de sociale controle groot, waardoor leerlingen, die dreigen te vervallen in het straatleven, aangespoord worden om toch naar school te gaan. Ook speelt de school een grote rol bij de persoonlijke problemen van de kinderen, mede omdat Reena en Ashit alle ouders goed kennen. De klas met jonge vrouwen die naai- en patroonlessen krijgen loopt goed. Vorig jaar is er weer een hele klas geslaagd voor het erkende Usha-diploma. Help2Help bekostigt voor deze school de salarissen van de (pre)vocational leraren.

Karmargacchi
De school op het terrein van de baksteenfabriek bij Khamargacchi wordt volledig betaald door Stichting Help2Help. Na een paar moeizame beginjaren, gaat het nu goed met deze school. Het leerlingenaantal is constant. Er is in 2013 een nieuw schoolgebouw gebouwd door de baksteenfabriek, waardoor er geen gebruik meer gemaakt hoeft te worden van de lokale tempel. De tweede lerares is inmiddels aangetrokken. De kinderen worden ongeveer twee keer per maand medisch onderzocht door een arts. Ook krijgen de kinderen regelmatig een wormenkuur. Deze medische behandelingen zijn in principe voor de kinderen van de school, maar als er andere kinderen van de baksteenfabriek klachten hebben, worden deze (uiteraard) ook geholpen. De Karmargacchi school staat onder toezicht van Shelley.

Rehabilitation Centres for Children (R.C.F.C.)
In 2013 zijn er een viertal kinderen geopereerd op kosten van Help2Help, Keshab, Samsum, Nikhilesh en Subham. Vooral Subham was speciaal voor ons, hij had een ernstige afwijking in beide knieën, waardoor zijn benen als het ware 'achterstevoren' buigen. Hij had een groot aantal operaties nodig, maar gelukkig is hij in 2014 ontslagen uit het ziekenhuis, lopend en wel! Doordat Lyzian prachtige foto's van hem had gemaakt, is hij hier in Nederland in diverse kranten verschenen. Daarnaast hebben wij besloten om een gedeelte van het schoolbudget te gaat betalen met ingang van 2014. Deze bijdrage is voorlopig voor twee jaar toegekend.

2012: Help2Help breidt steeds verder uit
In november 2012 brachten Willeke, Erik, Jannie, Wilbert en Ilse een 3-weeks bezoek aan Calcutta. Daarbij zijn de meeste projecten die door Stichting Help2Help ondersteund worden, bezocht. Zie ons weblog voor uitgebreide verslaglegging van deze bezoeken. Hieronder een de samenvatting: 

Atmaraksha
Dit is het enige project wat we dit jaar helaas niet konden bezoeken. We hebben wel uitgebreid contact gehad met de begeleider van de Atmaraksha school en het was goed te horen dat jaarlijks zo'n 90% van de kinderen doorstroomt naar de overheidsschool en daar een erkend diploma haalt. Tevens groeit de school (wederom) uit zijn voegen, vanaf komend schooljaar worden de klassen daarom opgesplitst. Voor deze school betaalt Help2Help het lunchprogramma en een groot deel van de salarissen voor de twee leraressen. Afgelopen jaar heeft elke
leerling nieuwe kleding ontvangen van Help2Help. De Atmaraksha school staat onder toezicht van Champa.

Prabartak
Dit tehuis voor geestelijk en lichamelijk beperkte jong volwassenen is nieuw binnen onze projecten. De samenwerking met Jannie de Rijke bracht dit tot stand. Prabartak is echter niet nieuw voor ons, we komen hier al jaren op bezoek. In Prabartak gaat alles goed, de bewoners vormen samen één grote familie. Het is erg leuk om te zien dat de behandeling en de medicatie goed aanslaat. Bewoners waarmee je enkele jaren geleden nog geen contact kon maken, staan je nu lachend op te wachten en zorgen weer voor andere bewoners. Het is altijd een klein feestje om hier te komen, iedereen is hier welkom en wordt als een huisvriend ontvangen. Tijdens ons bezoek kwam meneer Gangauly (directeur en 'vader' van Prabartak) zojuist uit het ziekenhuis. Hij mocht thuis verder herstellen van een hersenoperatie na een hersenbloeding. Wij wensen hem uiteraard veel beterschap en een spoedig herstel toe. Help2Help betaalt vanaf 2013 hier de kosten van de medicatie voor de bewoners.

Prayrona 1
Deze school biedt (pre)vocational onderwijs aan meisjes van 10 tot 20 jaar en aan volwassenen. Ze leren o.a. borduren, patroontekenen, naaien op de naaimachine, etc. De in 2011 ontstane problemen met de verhuurder van het schoolgebouw zijn opgelost en de lessen kunnen ongestoord doorgang vinden. Momenteel wordt er wel gezocht naar een andere lerares, Prayrona is momenteel niet tevreden over haar werkzaamheden. Door de locatie is het lastig om een geschikte vervangster te vinden. Medio 2012 is er door Prayrona geld ontvangen voor een kortdurend project om de studenten te leren om opdrachten goed af te ronden. Het gaat hierbij om het ontvangen van opdrachten, de inkoop van de materialen, het maken van het produkt (van een continue kwaliteit) en het afhandelen van de order, zorwel financieel als logistiek. Voor deze school betaalt Help2Help de salarissen van de leraren.

Prayrona 2
Deze school heeft een lastig jaar achter de rug. In het voorjaar van 2012 is de oude school gesloopt en is gestart met de nieuwbouw van de nieuwe school. Een aantal lessen konden gelukkig gewoon doorgang vinden in een ander schoolgebouw (op ongeveer 100 meter van de bestaande locatie). Maar al met al is het een rommelig jaar geweest voor de kinderen.
De bouw van de nieuwe school ligt tijdens ons bezoek stil. De reden hiervoor is dat Ashit in augustus een motorongeluk heeft gehad. De operatie die hierop volgde zorgt ervoor dat hij tot op heden nog niet kan werken. Zijn begeleiding tijdens de bouw is hard nodig, zonder goed toezicht is de kans groot dat er met kwalitatief inferieure materialen gebouwd wordt, het is erg moeilijk om een betrouwbaar iemand te vinden die deze taak van hem over kan nemen. Gelukkig gaat het goed met Ashit en hij verwacht de komende maand weer aan de slag te kunnen. Helaas is de aankoop van het schoolplein niet gelukt, de eigenaar wilde (toch) geen afstand doen van zijn stuk grond. Dit geld zal, in overleg met de gulle gevers, voor andere projecten ingezet worden. Voor deze school betaalt Help2Help de salarissen van de (pre)vocational leraren en het nieuwe schoolgebouw.

Prayrona 3
Op deze school wordt een uitgebreid programma aangeboden. Zowel ‘normaal’ onderwijs, als (pre)vocational onderwijs voor meisjes en jonge vrouwen. In 2012 is er een verdieping op de school gebouwd, waardoor er meer klaslokalen beschikbaar gekomen zijn. Er worden inmiddels o.a. computerlessen aangeboden (de computers zijn geschonken door derden). Het beoogde medische project is nog niet van de grond gekomen, omdat de geschikte (financiele) middelen nog niet zijn gevonden. Help2Help bekostigt voor deze school de salarissen van de (pre)vocational leraren.

Reena en Ashit zijn de bevlogen leiders van deze scholen. Met veel liefde en aandacht voor de kinderen doen ze hun werk.

Karmargacchi
De school op het terrein van de baksteenfabriek bij Khamargacchi wordt volledig betaald door Stichting Help2Help. De start, begin 2011, was moeizaam. Het aantal kinderen nam geleidelijk af en tot overmaat van ramp is het schoolgebouw tijdens de monsoon verloren gegaan. Nadat Shelley contact heeft gezocht met de ouders en de eigenaren van de fabriek, is op 1 november j.l. gestart met een nieuw schooljaar. Besloten is om de schooltijden te wijzigen en er is een ander gebouwtje gevonden dat hoger is gelegen en daardoor minder gevoelig is voor monsoonregens. Daarnaast wordt een voedzame maaltijd aangeboden. En het werkt! Begin november is er gestart met 20 leerlingen, maar na enkele weken komen er maar liefst 43 kinderen naar school! Wij zijn uiteraard zeer verheugd met deze ontwikkeling. Er wordt inmiddels gezocht naar een tweede lerares. De Shiva-tempel is bij het schoolgebouw getrokken om alle leerlingen te kunnen herbergen. De eigenaar van de baksteenfabriek vertelt lachend dat de kinderen vaak al ruim voor aanvang van de lessen aanwezig zijn, zelfs voordat de juffrouw er is! De Karmargacchi school staat onder toezicht van Shelley.

Rehabilitation Centres for Children (R.C.F.C.)
Geen onbekende voor Help2Help, maar sinds de samenwerking met Jannie de Rijke zijn de inspanningen voor het R.C.F.C. flink uitgebreid. Zo is er in het najaar een jongetje (Arif Mallick) geopereerd op onze kosten en na ons bezoek in november, hebben we besloten om nog twee operaties te bekostigen, die van Rabiul en Bulti. Beiden hebben ze een klompvoet. Deze twee operaties zijn tijdens ons bezoek uitgevoerd en we hebben beide kinderen nog kunnen bezoeken. Ze zijn begin 2013 ontslagen uit het R.C.F.C. en gezond weer huiswaarts gekeerd. 

2011: Help2Help inmiddels actief op 5 scholen !
Eind oktober 2011 bracht Willeke een 3-weeks bezoek aan Calcutta. Daarbij zijn alle projecten die door Stichting Help2Help ondersteund worden, bezocht. De meeste projecten zelfs een paar keer. Zie ons weblog voor uitgebreide verslaglegging van deze bezoeken. Hieronder een de samenvatting: 

Atmaraksha
Voor deze school betaalt Help2Help het lunchprogramma en een groot deel van de salarissen voor de twee leraressen. Een aantal leerlingen gaat binnenkort naar een overheidsschool, zodat ze een erkend diploma kunnen halen. Afgelopen jaar heeft elke leerling nieuwe kleding ontvangen van Help2Help. De Atmaraksha school staat onder toezicht van Champa.

Prayrona 1

Deze school verzorgt een (pre)vocational programma waarbij oudere meisjes en jonge vrouwen een vak geleerd wordt. Ze leren o.a. borduren, patroontekenen, naaien op de naaimachine, etc. Onlangs heeft een grote groep dames een officieel examen afgelegd; het is nog even wachten op de uitslagen. Het (gehuurde) gebouw levert momenteel wat problemen op. Het is een buurthuis wat ook voor veel andere dingen gebruikt wordt, zodat er vaak (onverwacht) geen lessen gegeven kunnen worden. Ashit is op zoek naar een meer geschikte locatie. Voor deze school betaalt Help2Help de salarissen van de leraren.


Prayrona 2
Hier groeit het aantal leerlingen gestaag, terwijl er eigenlijk helemaal geen plek voor is. De school is erg klein en donker. Eind december wordt de oude school gesloopt en wordt er gestart met de nieuwbouw (mogelijk gemaakt dankzij de bazar van Grijpskerke). Als alles volgens plan verloopt, staat voor de monsoon (zomer 2012) in ieder geval de begane grond. Afhankelijk van de financiën en de periode van het jaar, wordt dan besloten of er verder gebouwd kan worden aan de eerste verdieping of dat dat op een later tijdstip gebeurt. Tevens wordt er in 2012 een stukje land gekocht, dat grenst aan het schoolgebouw (mogelijk gemaakt door de Gereformeerde Kerk in Haamstede). Dit wordt ingericht als schoolplein, met speeltoestellen en een stukje tuin waar kinderen leren hun eigen groente te verbouwen. Er is dus een hele ontwikkeling gaande in de sloppenwijk van Dakhindari! Een aantal leerlingen is doorgestroomd naar de overheidsschool, maar blijven voor huiswerkbegeleiding naar de Prayrona school komen. Voor deze school betaalt Help2Help de salarissen van de (pre)vocational leraren, het nieuwe schoolgebouw, de aankoop en inrichting van het schoolplein.

Prayrona 3
Op deze school wordt een uitgebreid programma aangeboden. Zowel ‘normaal’ onderwijs, als (pre)vocational onderwijs voor meisjes en jonge vrouwen. Momenteel wordt er een extra verdieping op de school gebouwd, waarmee het aantal lokalen toeneemt. Vanaf volgend jaar kan er dan ook gestart worden met computeronderwijs en zal er wekelijks een arts langskomen om de kinderen te checken. Het is de bedoeling deze service ook open te stellen voor mensen uit de buurt. Help2Help bekostigt voor deze school de salarissen van de (pre)vocational leraren.

Reena en Ashit zijn de bevlogen leiders van deze scholen. Met veel liefde en aandacht voor de kinderen doen ze hun werk.

Karmargacchi
Na een moeizame start in 2011 is het nieuwe jaar een stabiel jaar gebleken. De lessen konden ongehinderd doorgang vinden, het aantal kinderen nam licht toe. Er wordt weer les gegeven in een gebouwtje met stenen muren, niet meer in de lokale (open) tempel.In januari is er gestart met een medisch project. Zeer regelmatig (ongeveer tweewekelijks) komt er een arts langs, die de kinderen onderzoekt. Waar nodig wordt basismedicatie verstrekt. In principe staat deze clinic open voor kinderen van de school, maar bij ernstige problemen zijn er ook andere kinderen welkom en worden deze ook geholpen. De medicatie wordt verstrekt door de leraressen van de school. Dit om te voorkomen van de ouders de medicijnen verkopen. Elke drie maanden krijgen de kinderen anti-worm tabletten toegediend. Daarnaast wordt er door Shelley gekeken of er polio-vaccinaties toegediend kunnen gaan worden. Deze vaccinaties worden in principe gratis verstrekt door de overheid. Het is tevens de bedoeling om regelmatig met de ouders te gaan praten over hygiene en over het verzorgen en opvoeden van de kinderen. Concreet betaalde Help2Help in 2012 alle onkosten van deze school en het medisch project, zoals de huur van het gebouw, de salarissen van de leraren en van de artsen, medicatie en de schoolmaterialen.

De Karmargacchi school en het medische project staan onder toezicht van Shelley.

2010: Continuering van onze werkzaamheden en volop nieuwe plannen voor 2011
In februari 2010 brengt het bestuur een kort bezoek aan Calcutta. Voornamelijk om de besprekingen omtrent het budget voor 2010 af te ronden. Zoals in 2009 nemen we ook in 2010 de huur voor de school van Shelley voor onze rekening, net als de meeste kosten van het (pre)vocational programma bij de Prayrona scholen en de lunch voor de Nibedita kleuterschool. Fijn om bij te kunnen dragen aan de continuïteit van deze projecten. Nieuw is de bijdrage aan de Atmaraksha kleuterschool. Deze school opereert onder de hoede van Champa en is een groot succes. Al snel blijkt de school te klein. Het aantal scholieren kon worden uitgebreid door in twee "shifts" les te gaan geven. De extra projectkosten die hier mee gepaard gaan, zoals de kosten voor lunch, huur en lerarensalarissen hebben we in 2010 grotendeels voor onze rekening genomen.

In november 2010 wordt een langer bezoek gebracht aan Calcutta. We bezoeken alle projecten en plannen het budget voor 2011. Het is elke keer weer een feest om de kinderen te zien! Om het ijs te breken hebben we deze keer een muziekles met alle kinderen gedaan, het was een groot succes.
Daarnaast bezoeken we met Shelley, net buiten Calcutta, een baksteenfabriek. De mensen en kinderen wonen en werken hier onder zware omstandigheden en voor de kinderen zijn er geen faciliteiten. Als de kinderen – volgens Indiase begrippen - oud genoeg zijn moeten ze met hun ouders meewerken. Er wordt niet gelachen en dat is een teken aan de wand.
Shelley wil hier met onze hulp een school starten, om de kinderen een kans op een andere en betere toekomst te geven. Uiteraard hoefden we hier niet lang over na te denken en besloten we deze (voor ons grote) stap te nemen. Ondertussen weten we dat de school in de eerste week van januari 2011 van start is gegaan.

Op de Prayrona scholen dragen we weer bij aan het (pre)vocational programma. Voor 2011 betalen we alle salarissen van de (pre)vocational leraren. Met de fantastische opbrengst van de Bazaar in Grijpskerke werken we hard aan de bouw van een nieuwe Prayrona 2 school in de Dakhindari sloppenwijk. Tijdens ons bezoek wordt het eigendom van het oude schoolgebouw en de grond juridisch overgedragen aan Prayrona! Het begin is er! Daarna kan de bouwaanvraag worden ingediend. We hopen rond de zomer met de bouw te kunnen starten!

Ook de steun aan de Atmaraksha school van Champa zetten we in 2011 voort.
In 2011 nemen we de kosten voor de lunch voor de kinderen en de salarissen van de leraren voor onze rekening.

2009: Een mooie start van een nieuw jaar
Dit jaar neemt het bestuur maar liefst twee maal een kijkje
in Calcutta, zowel in februari als in december. Natuurlijk omdat we nieuwsgierig zijn naar de voortgang van de nieuwe Prayrona school ! Reena en Ashit, die dit gebouw hebben gevonden, er les geven en alle Prayrona scholen beheren, mogen met recht trots zijn ! Het is een mooi, schoon, groot en vooral bruikbaar gebouw. Er wordt momenteel aan 49 kinderen lesgegeven, maar er komen ook 20 kinderen naar deze school voor huiswerkbegeleiding. Deze groep gaat naar een 'normale' school, maar kan thuis niet terecht voor vragen, omdat de ouders niet kunnen lezen en schrijven. Daarnaast wordt er ook een pre-vocational programma aangeboden voor de oudere meiden en jonge vrouwen. Zij leren patroontekenen, naaien, borduren, etc. Het is de bedoeling dit programma langzamerhand uit te breiden. De bibliotheek is, na een bezoek van 30 Amerikaanse studenten, die allemaal een boek meebrachten, goed gevuld ! Heel concreet hebben wij deze school ingericht (schoolborden, kasten, bankjes, verlichting, keukenbenodigdheden, waterfilters, airconditioning (fans), een naaimachine, een wolmachine, etc.), daarnaast betalen we enkele salarissen van leraren en een deel van de benodigdheden voor het pre-vocational programma. Een van de andere projecten, die onze hulp nodig heeft, is een school buiten Calcutta. Dit is een nieuw project onder leiding van Shelley. Deze school is echter zo'n succes dat de ruimte, waarin nu wordt lesgegeven, veel te klein is. Wij hebben het voor haar mogelijk gemaakt een ruimte te huren met twee lokalen. De groep wordt nu gesplitst waardoor er weer nieuwe kinderen toegelaten kunnen worden.
Een andere, heel concrete, bijdrage is gegaan naar twee scholen die geen kast hadden. Een van die scholen betreft
de Nibedita kleuterschool. Dit betekende voor hen, dat er geen boeken, spelletjes, puzzels, etc. gebruikt konden worden ! De ruimte wordt gehuurd, dus de spulletjes zijn alleen veilig in een kast die op slot kan. Wij hebben ervoor gezorgd dat de kasten er komen, zodat de kleuters zich naar hartelust spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Ook hebben we het mogelijk gemaakt dat deze kinderen dagelijks een voedzame lunch ontvangen op school, het was de enige school binnen de projecten die nog geen lunchprogramma kon bieden. Tevens hebben we deze kinderen allemaal voorzien van nieuwe kleding. Als laatste hebben we een bijdrage geleverd aan de renovatie van de vloer, zodat de kinderen op een schone en droge ondergrond hun lessen kunnen volgen.

2008: Prayrona 3: een nieuwe school !
Een fantastisch jaar voor Reena en Ashit, hun droom komt uit, er komt een nieuw schoolgebouw voor een derde Prayrona school ! Gulle sponsors uit Engeland financieren het gebouw, de inrichting en de schoolspullen nemen wij voor onze rekening. Medio november is de akte gepasseerd bij de notaris en de school gaat begin januari 2009 van start. De voordelen van een eigen gebouw zijn erg groot. De prayrona 1 en 2 scholen zitten in gehuurde gebouwtjes, die bijvoorbeeld 's avonds voor andere activiteiten gebruikt worden. Dit betekent ondermeer dat er geen spullen kunnen blijven staan. Dit is een van de redenen waarom er geen bankjes of stoeltjes voor de kinderen zijn. Nu er een eigen schoolgebouw komt, zijn de mogelijkheden enorm. Zo zijn er grote plannen voor het pre-vocational programma. Hier worden kinderen vaardigheden bijgebracht als borduren, naaien, schilderen, etc. Er komt een aparte ruimte waar bijvoorbeeld naaimachines kunnen staan. Ook komt er een kleine bibliotheek. Tijdens ons bezoek in oktober 2008 hebben we alvast een aantal engelstalige boeken gekocht als start voor de bibliotheek. Kortom: grote plannen met veel perspectief.

2007: Prayrona 2: een nieuwe start voor velen
In 2007 was er helaas geen mogelijkheid om Calcutta te bezoeken, maar er is altijd een intens contact met Rosalie. Zo kregen we het blijde nieuws dat dit jaar Prayrona-2 is gestart. De Prayrona school heeft een warme plek in ons hart. Vanwege het enthousiasme waarmee de kinderen naar school komen. De tweede school staat in een van de armste delen van Calcutta . Zelfs Rosalie was geschokt te zien hoe arm deze kinderen zijn. Daarom besloten we om in het najaar tijdens de Durga Puja (het jaarlijks belangrijkste festival in Calcutta) de kinderen in het nieuw te steken. Er kwam een kleermaker en er werd schoeisel gekocht, zodat de kinderen niet meer blootsvoets naar school hoeven.

2006: Een goede start is het halve werk
In 2006 keerden we terug, enthousiast door de verhalen, was de thuisbasis erg gul. Een grote wens van Rosalie werd werkelijkheid: een nieuw project voor kleuters kon worden opgestart. De ervaring leerde Rosalie dat kinderen die op latere leeftijd naar school gaan, een achterstand hebben in kennis en discipline. Deze achterstand is moeilijk in te halen. Vaak vallen deze kinderen weer terug op het straatleven. Door de kinderen op zo jong mogelijke leeftijd het schoolritme aan te leren, proberen we dit probleem te voorkomen. Het bijeengebrachte geld was zeker genoeg om het project minimaal twee jaar te ondersteunen.

2005: start van een bijzondere relatie
Het eerste jaar dat we Calcutta bezoeken, in 2005, is er voor de Prayrona school een harmonium gekocht. Hierdoor werden levendige muzieklessen mogelijk. Het R.C.F.C. heeft eindelijk een extra trolley kunnen aanschaffen om kinderen te vervoeren en de binnenkant van de school van het R.C.F.C. kreeg een schilderbeurt.